Personvern

Velkommen til Learning-ID personvernregler

Når du bruker tjenester fra Learning-ID, gir du oss tilgang til opplysningene dine. Formålet med disse personvernreglene er å hjelpe deg til å se hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn samt hva vi gjør med dem. Dette er viktig, og vi håper du tar deg tid til å lese nøye gjennom denne informasjonen. Vær også oppmerksom på at du finner kontroller der du kan administrere opplysningene dine og beskytte personvernet og sikkerheten din, i Min konto.

Personvernregler

Du kan bruke tjenestene våre på mange ulike måter – til å søke etter og dele informasjon eller lage nytt innhold. Når du deler informasjon med oss, for eksempel ved at du oppretter et e-læringskurs eller læringsspill, kan vi gjøre tjenestene enda bedre. Dette omfatter blant annet at vi viser deg mer relevante søkeresultater på ressurser og at vi gjør det enklere og raskere å la andre finne nettopp ditt e-læringsinnhold. Når du bruker tjenestene som ligger i Learning-ID, er det viktig for oss at du er klar over hvordan vi bruker informasjonen og hvordan du kan ivareta personvernet ditt.

I personvernreglene finner du informasjon om følgende:

 • hvilken informasjon vi samler inn, og hvorfor
 • hvordan vi bruker informasjonen

Vi tar personvern på alvor, så uansett om du er ny Learning-ID-bruker eller har vært med oss lenge, ber vi deg ta deg tid til å gjøre deg kjent med praksisen vår. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss.

Informasjon vi samler inn

Vi samler inn informasjon for å kunne gi alle brukerne våre bedre tjenester. Dette omfatter alt fra enkle ting som å finne ut hvilket språk du snakker, til mer komplekse saker som hvilke kurs eller opplæring du har tatt, hvilke fag du underviser eller om du er en som hovedsaklig produserer innhold eller en som konsumerer innhold.

Vi samler inn informasjon på følgende måter:

 • Informasjon du oppgir til oss. Tjenestene våre krever for eksempel at du registrerer en Learning-ID-konto. I forbindelse med registreringen blir du bedt om å oppgi følgende personopplysninger: Navn og e-postadresse, som lagres på kontoen din.
 • Vi mottar informasjon når du bruker tjenestene våre. Vi samler inn informasjon om tjenestene du bruker og hvilke resultater du får. Dette  omfatter resultater på enkeltressurser og hele kurs/spill, tidsbruk på enkeltressurser og hele kurs/spill, dersom ressursene eller kurs/spill er knyttet direkte til læreplanmål lagrer vi dette også. Denne informasjonen knyttes til din Learning-ID-konto. I tillegg lagrer vi
  • Logginformasjon
  • Når du er logget inn på tjenestene våre, samler vi automatisk inn og lagrer bestemte typer informasjon i tjenerloggene.
  • Informasjonskapsler og lignende teknologier
  • Vi og partnerne våre bruker ulike teknologier for å samle inn og lagre informasjon når du går inn på Learning-ID-tjenester, og dette kan omfatte bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologi for å identifisere nettleseren eller enheten din.

Det kan hende at informasjon vi samler inn når du er logget på Learning-ID – samt informasjon vi får om deg fra partnerne våre – tilknyttes Learning-ID-kontoen din. Når informasjon er knyttet til Learning-ID-kontoen din, behandler vi den som en del av personopplysningene dine.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Vi bruker informasjonen vi samler inn fra alle tjenestene våre, til å levere, vedlikeholde, beskytte og forbedre tjenestene, til å utvikle nye tjenester og til å beskytte Learning-ID og brukerne våre. Vi bruker også informasjonen til å gi deg tilpasset innhold, for eksempel opplæringsressurser som er tilpasset dine interesser.

Vi bruker navnet du oppgir i Learning-ID-profilen, i alle tjenestene vi tilbyr som krever en Learning-ID-konto. I tillegg kan det hende at vi erstatter tidligere navn knyttet til Learning-ID-kontoen din, slik at du fremstår enhetlig i alle tjenestene. Hvis andre brukere allerede har e-postadressen din eller annen informasjon som identifiserer deg, kan det hende at vi viser den offentlig synlige informasjonen i Learning-ID-profilen din, som for eksempel navn og bilde.

Hvis du har en Learning-ID-konto, kan vi vise profilnavnet ditt, profilbildet og handlingene du foretar deg på i tredjepartsapper som er koblet til Learning-ID-kontoen din (for eksempel kurs du publiserer i Edstep eller spill som publiseres i Gamilab).

Når du kontakter oss, registrerer vi kommunikasjonen med deg, slik at vi kan hjelpe deg best mulig hvis det oppstår problemer. Vi kan bruke e-postadressen din til å informere deg om tjenestene, for eksempel kommende endringer eller forbedringer.

Vi bruker informasjonen som er samlet inn fra informasjonskapsler og andre teknologier, for eksempel pikseletiketter, for å forbedre brukeropplevelsen og den generelle kvaliteten på tjenestene. Ett av produktene vi bruker til dette er Google Analytics. Tjenestene våre kan for eksempel vises på det språket du foretrekker ved at vi lagrer språkinnstillingene dine.

Det kan hende vi kombinerer personlige opplysninger fra én tjeneste med informasjon (inkludert personopplysninger) fra andre Learning-ID-tjenester. Dette gjør vi blant annet for å gjøre det lettere for deg å ha oversikt over all kunnskap du har tilegnet deg gjennom bruk av de ulike læringsapplikasjonene som er tilknyttet Learning-ID. Din aktivitet på andre nettsteder og i andre apper kan bli knyttet sammen med personopplysningene dine og brukt til å forbedre Learning-IDs tjenester.

Vi innhenter ditt samtykke før vi bruker informasjon til andre formål enn det som er beskrevet i disse personvernreglene.

Learning-ID behandler personopplysninger på tjenere i mange land rundt om i verden. Vi kan behandle dine personopplysninger på en tjener som befinner seg i et annet land enn det du bor i.

Innsyn og valg

Våre brukere har ulike måter å forholde seg til personvern på. Målet vårt er å være tydelig på hvilken informasjon vi samler inn, slik at du kan ta informerte valg om hvordan vi skal bruke den. Du kan for eksempel gjøre følgende:

 • Se gjennom og kontroller enkelte typer informasjon knyttet til Learning-ID-kontoen ved å bruke Learning-ID min side.
 • Endre profilen som er tilknyttet Learning-ID-kontoen din..

Du kan angi at nettleseren skal blokkere alle informasjonskapsler, herunder informasjonskapsler knyttet til tjenestene, eller at du skal bli varslet når vi sender en ny informasjonskapsel til datamaskinen din. Det er imidlertid viktig å være klar over at enkelte tjenester kan ha problemer med å fungere på riktig måte hvis du ikke godtar informasjonskapsler. Vi kan for eksempel ikke huske språkinnstillingene dine uten informasjonskapsler.

Informasjon du deler

Mange av tjenestene våre lar deg dele ressurser og kurs med andre. Husk at når du deler kurs eller spill offentlig, kan disse indekseres av søkemotorer, herunder våre søkemotorer i våre tjenester. Tjenestene gir deg ulike alternativer for hvordan du deler og fjerner innholdet.

Tilgang til og oppdatering av personopplysninger

Vårt mål er at du skal få tilgang til dine personopplysninger når du bruker tjenestene. Hvis opplysningene er gale, vil vi så langt det er mulig gi deg alternativer for å oppdatere eller slette dem – med mindre vi må beholde opplysningene for legitime forretningsmessige eller juridiske formål.

Vi har fokus på å tilby tjenestene på en måte som beskytter informasjonen mot tilfeldig eller skadelige ødeleggelser. Derfor kan det hende at vi ikke umiddelbart sletter kopier fra våre aktive tjenere eller fjerner informasjon fra sikkerhetskopisystemene våre når du sletter informasjon fra tjenesten.

Informasjon vi deler

Vi deler ikke personopplysninger med bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor Learning-ID, med unntak av under følgende omstendigheter:

 • Med domeneadministratorer
 • Hvis en domeneadministrator administrerer kontoen på dine vegne (f.eks. for G Suite-brukere eller Feide-brukere), henter vi ut dine personopplysninger fra disse tjenestene. Domeneadministratoren kan ha mulighet til å gjøre følgende:
  • endre kontopassordet ditt
  • suspendere eller opphøre kontotilgangen din
  • få tilgang til eller hente fram informasjon som lagres som en del av kontoen din
  • begrense din mulighet til å slette eller redigere informasjon eller personverninnstillinger
 • For ekstern behandling
 • Vi kan oppgi personopplysninger til våre tilknyttede partnere, og i samsvar med personvernreglene og eventuelle andre tiltak for taushetsplikt og sikkerhet som er aktuelle.
 • Av juridiske årsaker
 • Vi deler personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Learning-ID hvis vi i god tro mener at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av informasjonen med rimelighet er nødvendig av følgende årsaker:
  • oppfylle gjeldende lover, bestemmelser eller juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene
  • håndheve vilkårene, herunder granskning av potensielle brudd
  • oppdage, forebygge eller på andre måte håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer
  • beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Learning-ID, våre brukere og offentligheten mot skade, som påkrevd eller tillatt i henhold til lov

Det kan hende at vi deler informasjon som ikke er personlig identifiserende, offentlig og med partnerne våre, for eksempel utgivere eller tilknyttede nettsteder. Et eksempel på informasjon vi deler offentlig, er informasjon som viser trender for den generelle bruken av tjenestene våre.

Hvis Learning-ID blir involvert i en fusjon, et oppkjøp eller andre former for salg, vil vi sikre at alle personopplysninger forblir konfidensielle. Brukere som berøres av endringene, blir varslet før personopplysninger blir overført eller underlagt andre personvernregler.

Informasjonssikkerhet

Vi jobber hardt for å beskytte oss og våre brukere mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse av informasjon vi besitter. Konkret handler dette om følgende:

 • Vi krypterer mange av tjenestene ved bruk av SSL.
 • Vi gjennomgår praksisen vår for innsamling, lagring og behandling av informasjon, herunder fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte oss mot at uvedkommende får tilgang til systemene.
 • Vi begrenser tilgang til personopplysninger til Learning-IDs ansatte og agenter som skal behandle disse opplysningene på våre vegne. Disse aktørene er underlagt strenge krav når det gjelder taushetsplikt, og vi kan iverksette disiplinærtiltak eller opphøre avtalen hvis forpliktelsene ikke oppfylles.

Når gjelder denne personvernerklæringen?

Personvernreglene våre gjelder for alle tjenester som tilbys i Learning-ID, pr dags dato edstep.com, gamilab.com, edplan.io og edlib.com

Samsvar og samarbeid med tilsynsmyndigheter

Vi sjekker regelmessig at vi overholder personvernreglene våre. Vi overholder også flere selvregulerende rammeverk, deriblant GDPR, EU-US og Swiss-US Privacy Shield Frameworks. Når vi mottar formelle, skriftlige klager, kontakter vi personene som har fremsatt klagene, for å følge dem opp. Vi samarbeider med aktuelle reguleringsmyndigheter, blant annet lokale datatilsynsmyndigheter, for å løse eventuelle klager om overføring av personopplysninger som vi ikke kan løse direkte med brukerne.

Endringer

Personvernreglene kan bli endret fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke rettighetene dine under disse retningslinjene uten at vi har mottatt uttrykkelig samtykke fra deg. Vi legger ut alle endringer i disse retningslinjene på denne siden, og hvis endringene er betydelige, legges det ut et mer iøynefallende varsel (for enkelte tjenester sendes det varsel via e-post når reglene endres). I tillegg vil vi oppbevare tidligere versjoner av personvernreglene i et arkiv, slik at du har enkel tilgang til dem.