Learning-ID forvalter av din læringsidentitet

Learning-ID er en Single-Sign-On tjeneste for produktene EdStep.com, LearnPlayground.com og EdPlan.io. Med Learning-Id har du et system for digital forvaltning på nett som gjør det mulig for den enkelte lærende å samle og få oversikt over identiteter, nøkler og tilganger til læringressurser, verktøy, resultater og egne produksjoner. Ved å bruke Learning-ID kan du samle all din kunnskap til et sted.

Dersom du skal aktivere Feide for din kommune for et av disse nettstedene er det Learning-ID som skal aktiveres.

Learning-ID er i dag koblet til 3 nettsteder, men for fremtiden vil det komme flere nettsteder som bruker samme inngangsporten til læring. Elevene vil da ha tilgang til nettstedene

  • EdStep.com er en lineær kursportal for produksjon og gjennomføring av e-læringskurs.
  • LearnPlayground.com er en spillbasert læringsportal for produksjon og gjennomføring av læringsspill.

Som bruker av Learning-ID har du tilgang til alle disse tjenestene. EdStep og LearnPlayground er tjenester som er åpne og gratis å bruke for alle brukere.  Brukere kan også få tilgang til EdPlan.io, men dette er en tjeneste som må bestilles og det tilkommer det ekstra kostnader.