Learning-ID er en Single Sign On-tjeneste for produktene edStep.com, gamilab.com, edlib.com og edplan.io. Med Learning-ID har du et system for digital id-forvaltning som gjør det mulig for den enkelte lærende å samle og få oversikt over sine identiteter, nøkler og tilganger til flere ulike læringressurser, verktøy, resultater og egne produksjoner. Målet med Learning-ID er at du kan få oversikt over og tilgang til alt dette fra ett sted.

Dersom du skal aktivere Feide for din kommune for et eller flere av ovenfor nevnte produkter er det nødvendig og tilstrekkelig å aktivere learning-id.com.

Learning-ID er i dag koblet til hele fire nettsteder, og i fremtiden vil enda flere bli knyttet til.

  • edstep.com er et verktøy for produksjon, markedsføring og gjennomføring av e-læringskurs.
  • gamilab.com er et verktøy for produksjon, markedsføring og gjennomføring av spill.
  • edlib.com er en bibliotektjeneste hvor du kan finne alle oppgavene du har laget i EdStep eller Gamilab. Her kan du også lage egne oppgaver som du setter inn i kurs og spill du lager.

EdStep og LearnPlayground er tjenester som er åpne og gratis å bruke for alle brukere.

Brukere kan også få tilgang til EdPlan.io, men dette er en tjeneste som må bestilles og det tilkommer det ekstra kostnader.

Som bruker av Learning-ID har du tilgang til alle disse tjenestene. EdStep og Gamilab er tjenester som er åpne og gratis å bruke for alle brukere.  Brukere kan også få tilgang til EdPlan.io, men dette er en tjeneste som må bestilles og det tilkommer det ekstra kostnader.

Databehandleravtale lastes ned og returneres til oss underskrevet.

Databehandleravtale Learning-ID